Ấn Phẩm Văn Phòng

Ấn phẩm văn phòng là một phần quan trọng không thế thiếu trong hệ thống nhận diện thương hiệu được xây dựng một cách khéo léo qua tất cả các sản phẩm của công ty cần sự đồng bộ nhất quán giữa các sản phẩm với nhau, mang một sắc màu riêng, một phong cách riêng theo từng công ty cụ thể.
Ấn phẩm văn phòng bao gồm những cái gì?
Thông thường một bộ ấn phẩm văn phòng bao gồm:
1. Biểu tượng (Logo)
– Màu sắc trong các tài liệu truyền thống
–  Kiểu chữ trong các tài liệu giao dịch và truyền thông
2. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các tài liệu văn phòng
–  Card Visit – Name Card – danh thiếp
–  Giấy viết thư
–  Phong bì thư (A5 và A4)
–  Tiêu đề thư
–  Hóa đơn
–  Bản tin nội bộ
–  Thẻ nhân viên
–  Tài liệu thuyết trình
–  Đồng phục
3. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm và bao gói
–  Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm
–  Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên tem nhãn dán lên sản phẩm
–  Dấu hiệu nhận biết thương hiệu in trực tiếp lên sản phẩm
–  Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm
–  Bố cục trình bày dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm