Nhận Diện Thương Hiệu1< 2< 3< 4< 5< b< v1<

Nhận Diện Thương Hiệu

 

  THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ?

Hệ thống nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ và các biểu tượng. Hệ thống nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó với những thương hiệu khác.

TẠI SAO CẦN THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Một hệ thống nhận diện thương hiệu ấn tượng, chuyên nghiệp có thể mang lại cho doanh nghiệp bạn rất nhiều lợi ích. Dưới đây là những lợi ích chính của một hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp:
- Giúp chứng minh bạn thực sự làm kinh doanh.
- Giúp thu hút khách hàng mới.
- Tăng cường sự tin tưởng của đối tác, khách hàng, nhà đầu tư.
- Giúp bạn dễ dàng được nhớ hơn.
- Giúp bạn phân biệt và nổi bật trong ngành của bạn.
- Giúp công ty bạn có vẻ “to lớn hơn” so với thực tế.
- Để thu hút nhà đầu tư hoặc để dễ dàng chuyển nhượng.
- Để giải thích bạn đang kinh doanh gì.
- Đáp ứng tiêu chuẩn trong ngành hàng của bạn.

 

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU THƯỜNG BAO GỒM

1. Những yếu tố nhận biết cơ bản
1.1 
Biểu tượng ( Logo)
1.2 Website
1.3 Màu sắc chủ đạo
1.4 Font chữ

2. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các tài liệu văn phòng
2.1 
Danh thiếp
2.2 Giấy tiêu đề
2.3 Bao thư
2.3.1 Bao thư 12 x 22 cm
2.3.2 Bao thư 17 x 23 cm
2.3.3 Bao thư 25 x 35 cm
2.4 Hóa đơn
2.4.1 Hóa đơn GTGT
2.4.2 Hóa đơn bán lẻ
2.5 Biểu mẫu
2.5.1 Phiếu thu, phiếu chi
2.5.2 Phiếu xuất, nhập kho
2.5.3 Phiếu giao, nhận hàng
2.6 Catalogue
2.7 Folder
3. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm và bao gói
3.1 
Tem dán trên sản phẩm
3.2 Bao bì đựng sản phẩm
 

4. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các biển hiệu

4.1 Các dạng biển hiệu
4.2 Biển hiệu Tổng công ty
4.3 Biển hiệu phòng ban
4.4 Biển hiệu tại quầy lễ tân và phòng họp
4.5 Biển quảng cáo
4.6 Biển hiệu đại lý

5. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trong truyền thông marketing
5.1
Quảng cáo Website
5.2 Bìa vỏ CD
5.3 
Thiết kế gian hàng hội chợ triển lãm
5.4 Quảng cáo trên truyền hình
5.5 Quảng cáo trên các phương tiện vận chuyển

 

Tư Vấn Miễn Phí: 0918 919 627 (Hoàng Thơm)