Xưởng In Tờ Rơi Giá Cực Rẻ 500k/500A4=1.000A5, 550k/1.000A4=2.000A51< 2< 3< 4< 5< b< v1<