In Phiếu Nhập Kho - In Phiếu Nhập Kho Giá Rẻ - In Phiếu Xuất Kho1< 2< 3< 4< 5< b< v1<

In Phiếu Nhập Kho

In phiếu nhập kho là một trong những khâu của in biểu mẫu, cùng với in phiếu xuất hàng quý khách hàng thường in chung những sản phẩm khác như: in phiếu thu, in phiếu chi, in phiếu giao hàng.........

Chất liệu giấy dùng để in biểu mẫu các loại trên thường là giấy cacbonless: liên đầu là màu trắng, liên 2 màu hồng, liên 3 màu xanh, và có thể thêm liên 4 màu vàng đối với các công ty lớn. Với giấy cacbonless, khi ghi vào liên 1 giấy sẽ tự động in xuống những liên sau, đó là cách biến đổi cao cấp từ giấy than của thời xưa.

BẢNG GIÁ IN BIỂU MẪU

Các tin liên quan: in phiếu xuất kho - in hóa đơn - in bao thư